Obecný popis míchacího zařízení – Homogenizátor vertikální typ HV

Homogenizátor vertikální je míchací zařízení určené pro míchání sypkých směsí, práškových směsi v průmyslu potravinářském, chemickém, farmaceutickém a dále v krmivářství a dalších odvětvích průmyslu.

Princip míchacího zařízení typu HV

Míchací zařízení - Homogenizátor vertikální typu HV funguje na planetovém vertikálním principu míchání, kdy se šnekové míchadlo míchacího zařízení otáčí kolem vlastní osy a vynáší sypký materiál ze spodní části kuželové nádoby směrem nahoru. Rameno míchacího zařízení na kterém je šnekové míchadlo uchyceno se otáčí kolem středové osy kuželové nádoby a tím dochází k promíchávání sypké směsi v celém objemu kuželové nádoby.

Použití

Míchací zařízení typ - Homogenizátor vertikální HV se používá při výrobě:
-sušených instantních polotovarů, nápojů, polévek,pudinků a pod.
-míchání odrůd kávy,směsí pro výrobu kávových výrobků, kapučín a pod.
-míchání sypkých surovin pro výrobu pekařských a cukrářských směsí
-míchání sypkých surovin pro výrobu čajů, koření, travních semen
-míchání sypkých směsí a polotovarů pro chemickou a farmaceutickou výrobu
-míchání sypkých surovin pro výrobu doplňkové výživy a proteinů
-míchání krmných směsí pro hospodářská zvířata
-míchání sypkých sklářských a keramických surovin
-míchání plastikářských granulí, drtě a barviv
-míchání surovin pro výrobu omítkových směsí a stěrek
-míchání pracích prášků, solí a pod.

Přesnost a doba míchání

Základní parametry: Míchací zařízení - Homogenizátor Vertikální typ HV
Obecná zamíchatelnost, přesnost míchání 1:100 000
Čistá doba míchání jedné šarže se pohybuje podle počtu surovin od 5 do 25 minut

Homogenizátor Vertikální typu HV je míchací zařízení , které je možno použít i pro míchání lehce viskózní prstovité směsi , která se skládá například z vody a sypkých surovin. Takto upravené míchací zařízení se používá například pro výrobu tmelů barev a stěrek. Dále je možné upravit míchací zařízení typu HV injektáží tryskou, která injektuje určité množství kapaliny do míchané sypké směsi. Pokud kuželovou nádobu míchacího zařízení upravíme na dvojitou stěnu čili duplikát, můžeme pomocí média ohřívat stěny nádoby míchacího zařízení a tím i míchanou směs.

Výhoda míchací ho zařízení – Homogenizátoru vertikálního typu HV

Výhodou tohoto typu míchacího zařízení HV, je kromě přesnosti / kvality míchání možnost, míchat i jen 1/3 celkového pracovního objemu kuželové nádoby, za udržení stejné kvality / zamíchatelnosti směsi jako při plném objemu. Což u horizontálních typů míchacích zařízení lze dosáhnout jen málokdy.

Výrobní řada míchacího zařízení – Homogenizátoru Vertikálního typu HV v litrech pracovního objemu.

HV50 ,HV100, HV200, HV300, HV600, HV 1000, HV1500, HV3000

Materiál používaný při výrobě Homogenizátoru Vertikálního typu HV

Veškeré části stroje, které přichází do styku s míchanou látkou, jsou vyrobeny z nerezavějící oceli tř. AISI304, popřípadě AISI316 a pod. Tyto části jsou broušeny, popřípadě leštěny.
Zbylé části jako pohon míchacího zařízení jsou lakovány potravinářskou barvou dle přání zákazníka.

Umístění a využití míchacího zařízení v technologické lince

Míchací zařízení – Homogenizátor vertikální může stát na vlastním podstavci nebo je umístěn v patře do podlahy stropu či jiné konstrukce. Nasypávání surovin míchacího zařízení HV je ze shora do otevřeného víka stroje. Nasypávání může být ruční nebo pomocí dopravníků různé konstrukce.Výsyp je prováděn ze spod otevřením ručního nebo pneumatického uzávěru. Směs se vysypává do nádob, pytlů nebo do napojeného dopravníku různé konstrukce, který vynáší zamíchanou směs do další technologie, například do balícího stroje.

Princip michani