Homogenizátory

Typ:HV50,HV200,HV300,HV600,HV800,HV1000,HV1200,HV1500,HV3000

Míchací stroje pro míchání sypkých směsí nachází uplatnění výlučně při smíchávání sypkých materiálů za účelem vzniku homogenní sypké směsi. Je možné také injektovat určité množství kapaliny do míchané sypké směsi.

Princip míchání:

Šnekové míchadlo se otáčí kolem vlastní osy a vynáší sypký materiál ze spodní části kuželové nádoby směrem nahoru. Rameno na kterém je šnekové míchadlo uchyceno se otáčí kolem středové osy kužele (planetový pohyb) a tím dochází k promíchávání sypké směsi v celém objemu nádoby.

POHON:

Pro planetový pohyb šnekového míchadla a ramene využívá naše firma dvou spojených pohonů značky NORD.Toto provedení jsme si v roce 2011 nechali ochránit užitným vzorem (ochraná známka) u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

pohon.jpg

Uplatnění:

- míchání sušených instantních polotovarů, nápojů, polévek, pudinků, a pod.
- míchání odrůd kávy, směsí pro výrobu kakaových výrobků, kapučín a pod.
- míchání směsi pro výrobu pekařských a cukrářských směsí
- míchání sypkých směsí koření, čajů, travních semen a pod.
- míchání sypkých směsí a polotovarů chemického, potravinářského a farmaceutického charakteru
- míchání sypkých směsí pro výrobu krmných směsí
- míchání sklářských a keramických surovin
- míchání sypkých směsí plastikářských barviv a pod.

Základní parametry:

- obecná zamíchatelnost 1:100 000
- čistá míchací doba se pohybuje podle počtu komponentů a jejich vlastností v rozmezí od 5 do 15 minut
- maximální plněný objem dle typu stroje
- minimální plněný objem 15% z max. objemu

Tabulka rozměrů typů:

Základní parametry míchacích zařízení typu HV np s pohonem NORD:Proces zamíchatelnosti

Proces zamíchatelnosti

Ukázkové video homogenizátoru

pohon.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg