Míchací zařízení / Homogenizátor vertikální

Obecný popis: Míchací zařízení / Homogenizátor vertikální

Míchací zařízení Homogenizátor vertikální je stroj určený pro míchání sypkých směsí, práškových směsí, granulátu a dalších sypkých surovin.

Princip míchacího zařízení typu HV

Míchačka / míchací zařízení funguje na planetovém principu míchání, kdy se šnekové míchadlo míchacího zařízení otáčí kolem vlastní osy a vynáší sypký materiál ze spodní části kuželové nádoby směrem nahoru. Rameno míchacího zařízení / homogenizátoru, na kterém je šnekové míchadlo uchyceno, se otáčí kolem středové osy kuželové nádoby a tím dochází k promíchávání sypké směsi v celém objemu kuželové nádoby.

Použití míchacího zařízení homogenizátoru v dalších odvětvích průmyslu

Míchačka (celá typová řada 50 – 3000 litrů) se používá při výrobě:

  • míchání odrůd kávy, směsí pro výrobu kávových výrobků, kapučín apod.
  • míchání sypkých surovin pro výrobu pekařských a cukrářských směsí
  • míchání sypkých surovin pro výrobu čajů, koření, travních semen
  • míchání sypkých směsí a polotovarů pro chemickou a farmaceutickou výrobu
  • míchání proteinu a sypkých surovin pro výrobu doplňkové výživy
  • míchání krmných směsí pro hospodářská zvířata
  • míchání sypkých sklářských a keramických surovin
  • míchání granulátu polyolefinu, plastikářského granulátu, drtě a barviv
  • míchání surovin pro výrobu omítkových směsí a stěrek
  • míchání pracích prášků, solí apod.

Přesnost a doba míchání míchacího zařízení

Základní parametry: Míchací zařízení / Homogenizátor vertikální typ HV

Obecná zamíchatelnost, přesnost míchání 1:100 000 (1g důkladně ve 100 kg za 900 sekund)

Čistá doba míchání jedné šarže se pohybuje podle počtu surovin od 5 do 25 minut

Míchací zařízení je možno použít i pro míchání lehce viskózní pastovité směsi, která se skládá například z vody a sypkých surovin. Takto upravené míchací zařízení se používá například pro výrobu tmelů barev a stěrek, pracích prášků apod. Dále je možné upravit míchací zařízení injektáží tryskou, která injektuje určité množství kapaliny do míchané sypké směsi. Pokud kuželovou nádobu míchacího zařízení upravíme na dvojitou stěnu čili duplikát, můžeme pomocí média ohřívat stěny nádoby míchacího zařízení a tím i míchanou směs.

Výhoda míchacího zařízení – Homogenizátor HV

Výhodou tohoto typu míchacího zařízení, je kromě přesnosti / kvality míchání možnost, míchat i méně než 1/3 celkového pracovního objemu kuželové nádoby, za udržení stejné kvality / zamíchatelnosti směsi jako při plném objemu. Což u horizontálních typů míchacích zařízení lze dosáhnout jen málokdy.

Výrobní řada míchacího zařízení v litrech pracovního objemu:

50, 100, 200, 300, 600, 1000, 1500, 3000 litrů užitného objemu / 1 vsádka